valikko

Mielensilta

Mielensilta tarjoaa

Neuropsykiatrista valmennusta yksilöille, pareille ja ryhmille sekä ratkaisukeskeistä valmennusta tiimeille ja työyhteisölle.

Koulutusta neuropsykiatrisista häiriöistä, läsnäolevasta kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta sekä voimavaralähtöisestä ohjaamisesta.

Psykoedukaatiota neuropsykiatrisista häiriöistä yksilöille ja yhteisöille, mm. pareille, perheille ja työyhteisöille.
Mielensilta kuvastaa yhteyttä toisiin ihmisiin rinnalla kulkien ja heidän voimaantumista ja eheytymistä tukien.

Silta symboloi ihmisten onnistumisten ja vahvuuksien siltaamista myönteisen tulevaisuuden rakentumiseen.

Neuropsykiatrinen ja ratkaisukeskeinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.


Ratkaisukeskeisesssä valmennuksessa keskitytään tiimien ja työyhteisöjen tavoitteiden ja toimintatapojen kirkastamiseen. Taustalla on ajatus, että ihmisellä tai organisaatiolla on jo itsellään voimavarat ja keinot omien ongelmien ratkaisemiseksi.Minusta

  • Olen kasvatustieteiden maisteri, laaja-alainen erityisopettaja ja neuropsykiatrinen sekä ratkaisukeskeinen valmentaja.

    Olen työskennellyt kaikilla koulutustasoilla ja minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus erityisopetuksesta. Lisäksi toimin kouluttajana ja konsultoivana opettajana toisella asteella.

    Author image
Yhteystiedot
Osoite

Kalkkipaadentie 1b
00340, Helsinki

Sähköposti

silja.taipale(at)mielensilta.com

Puhelinnumero

(+358) 040 715 8545